Kontingent og noder

Kontingent for sæsonen 2020-2021 er kr. 1400,-, for studerende gratis. 
Kontingent for ét semester er kr. 900,-.

Betales til konto i Danske Bank:

Reg.nr. 3445 kontonr. 4640138238 eller Mobil: 485805.

OBS: Anfør dit navn i tekstfeltet.

 

Noder: Nodeansvarlig er Alice Jensen, mail alicekim@adr.dk

Noder udleveres ved første korprøve og betales på samme konto som kontingentet eller via Mobilpay. 

Pris for noder denne sæson: 90,00  ( Fauré)