Kontingent og noder

Kontingent for sæsonen 2019-2020 er kr. 1100,-, for studerende gratis. 
Kontingent for ét semester er kr. 750,-.
Betales til konto i Danske Bank:

Reg.nr. 3445 kontonr. 4640138238.

OBS: Anfør dit navn i tekstfeltet.

 

Noder: Nodeansvarlig er Alice Jensen, mail alicekim@adr.dk

Noder udleveres ved første korprøve og betales på samme konto som kontingentet. Betal helst kontingent og noder hver for sig.

Pris for noder denne sæson:

Brahms Liebeslieder Walzer + hæfte kr. 180,00

Noder til Elverskud:

Hvis du mangler noder, køber du dem selv ved Århus Musik, Stormgade 48, 6700 Esbjerg.

Sig til Søren Storm, at du synger i Esbjerg Koncertkor, så du får den korrekte udgave. (Niels W. Gade, Opus 30, korpartitur - MF125)