Referat fra Generalforsamling
Referat fra Generalforsamling 2020

Generalforsamling, Esbjerg Koncertkor den 20. feb. 2020

 

1. Valg af dirigent

Kurt blev foreslået og valgt

2. Formandens beretning

Svend fremlagde beretningen, og denne blev vedtaget.

  EK-Formandens beretning 2019-2020[9267].docx

3. Kassererens beretning

Mette fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt. regnskab2019.pdf

Mette benyttede lejligheden til at gøre lidt reklame for kasserer jobbet, idet hun træder ud af bestyrelsen, og forlader dermed kasserer jobbet.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5. De årlige valg

Svend Hadrup (formand) og Mette Voigt (kasserer) var på valg.

Svend genopstillede og blev genvalgt.

Mette genopstillede ikke, og dette medførte kortvarigt lidt panik, idet ingen tilsyneladende ønskede, at stille op som kasserer. Svend besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling om 14 dage, mhp om nogen evt. har besindet sig og meldt sit ”kandidatur” til kasserer i bestyrelsen.

Lykkeligvis havde Gitte Vogt besindet sig inden korprøven efter generalforsamlingen var slut, og hun meldte sig som kasserer. Stor applaus.

Bestyrelsen består således af:

Svend Hadrup, formand

Gitte Vogt, kasserer

Eva Bjørn

Alice Jensen

Karen Rud Michaelsen

Nadia Fenn, suppleant

Marianne Nielsen, suppleant

 

6. Fastsættelses af kontingent

Bestyrelsen foreslog kontingentstigning begrundet af store omkostninger i forbindelse med afholdelse af koncerter.

Således var forslaget:

Grundbeløb: 400 kr.

Halv sæson: 500 kr.Esbjerg Koncertkor  formandens beretning februar 2020  

I forårssæsonen 2019 indstuderede koret G. F. Haendels Kroningsmesse i 3 dele og

Ant. Vivaldis Gloria i D-dur.

Begge værker blev fremført ved to koncerter I samarbejde med Den jyske Sinfonietta.

Den første koncert var i Grundtvigskirken torsdag d.11. april kl.19.30. Ved Vivaldis Gloria medvirkede to fine og velsyngende solister, Lise Bech Bendix, 1.sopran og                                            Malena Rønnow, 2.sopran/alt. Værkerne blev dirigeret af korets faste dirigent Lotte Bille Glæsel, der på fornemste vis styrede solister, kor og orkester til en fin musikalsk forestilling.                      Mellem de to korværker var der et værk for sopransolso, blokfløjte og to violiner, nemlig” Aus Liebe will mein Heiland sterben.”   fra J.S. Bach Mattæuspassionen.                                

Anden koncert var i Sønderbro Kirke, Horsens, søndag d. 14.april kl.16, med samme program.

Det var en stor oplevelse for koret at synge de to værker , og især i Horsens, hvor Sønderbro kirke, Lottes hjemmebane, var fyldt til sidste plads.

Det var fint at samarbejde med Den jyske Sinfonietta, og det er oplagt en mulighed en anden gang, hvor vi har råd til orkester.

I efterårssæsonen Gik vi i gang med at indstudere ”Liebeslieder ” af Johannes Brahms, der bliver korets hovedværk på Koncertrejsen til Ely i England i maj 2020. Koret fik indstuderet næsten alle lieder og resten tog en mindre gruppe fra koret sig af, så hele værket blev præsenteret ved en velbesøgt koncert d. 10. november i Grundtvigskirken kl. 16. Koret blev akkompagneret af firhændigt klaver med Malwina Gahrn og Jacob Horsbøl Andersen som udøvere. Det hele dirigeret på sædvanlig kompetent vis af  Lotte Bille Glæsel. Koret sang også en svensk ”Visa från Utanmyra” og et norsk værk af Ola Gjeilo ”Northern Light”.

Der var også en selvstændig klaversats, ”Malaguena” fra spansk suite ”Andalucia”.

Lørdagsprøven d. 14.  september blev et vellykket møde med Jon Hollesen, der med støtte fra Kor 72 var engageret til at arbejde med korets lyd og sangernes teknik. Det blev meget vellykket og korets sangere var nærmest begejstrede for Jon Hollesens arbejdsmåde og indsats. Det lægger op til en mulig gentagelse af arrangementet.

Sæsonen sluttede af med en koncert i Nr. Bjert Kirke ved Kolding torsdag d30.januar kl.19.30. Koret genopførte Elverskud af Niels W. Gade og det blev et glædeligt gensyn med de to solister Boris Søborg Jensen og Outi Karjalainen. Det hele dirigeret af Lotte Bille Glæsel og akkompagneret på fremragende vis af Malwina Gahrn. Koncerten var velbesøgt og forløb fint. Koret sang også to svenske satser, Visa från Utanmyra og Bred dina Vingar af Anders Ohrwall.

Til slut en stor tak til det store arbejde Lotte gør med koret, altid veloplagt og med godt humør trods en strabadserende køretur fra Tønning.

Koret er nu på over 50  medlemmer og bestyrelsen vil gerne give Lotte så gode arbejdsbetingelser som muligt til korprøverne. Vi vil derfor frigøre Lotte til  først og fremmest at arbejde med og dirigere koret, og derfor vil vi gerne give Lotte mulighed for at have en fast akkompagnatør og assistent til at indstudere stemmer ved korprøverne.

Bestyrelsen vil derfor gerne hæve kontingentet således at grundbeløbet bliver 400kr og 500 kr for hvert halvår. Dvs. 1400 kr. for en sæson og 900kr. for en halvsæson. Der er også en meget stram økonomi omkring afholdelse af koncerter, især hvis vi vil have professionelle solister og musikere.   

Til allersidst tak for, at vi er en så stor flok, der mødes for at lave korsang på et fint musikalsk niveau med et forholdsvist få antal prøver. Men der er altid plads til forbedring og jo bedre vi kan vores stemmer jo mere musik kan der laves til prøverne.

Hermed overgives formandens beretning til Generalforsamlingen.

Torsdag d.20 februar Svend Hadrup


 

Generalforsamling den 7. februar 2019


1. Valg af dirigent


Kurt blev valgt


2. Formandens beretning


Indsættes efter referat fra generalforsamling 


Kommentarer til beretningen:


Der var stående applaus i Folding Kirke


Applaus til Lotte for hendes indsats som korleder for koncertkoret.


Beretningen blev herefter vedtaget


3. Kasserens beretning


Regnskabet blev fremlagt og godkendt


4. Indkomne forslag


Ingen forslag


5. De årlige valg


Karen og Alice er på valg.


Begge ønsker genvalg


Inger træder ud af bestyrelsen efter 10 års virke


Applaus til Inger for hendes indsats.


Karen og Alice blev genvalgt


Eva blev foreslået og valgt til bestyrelsen (efter at have været suppleant i flere år)


Marianne blev foreslået og valgt til at fortsætte som suppleant


Nadja blev foreslået og valgt til suppleant


Bestyrelsen ser således ud:


Svend Hadrup (Formand)


Gitte Voigt (Kasser)


Karen Rud Michaelsen


Alice Jensen


Eva Bjørn


Marianne Nielsen (suppleant)


Nadia (suppleant)


Valg til revisor:


Kurt blev foreslået og valgt


Henrik blev suppleant


6. Fastsættelse af kontingent


Bestyrelsen forslog at hæve kontingentet fra 1000 kr. til 1100 kr. for en hel sæson, og 800 kr. for en halv sæson


Dette blev vedtaget


7. Eventuelt


I forbindelse med de 2 kommende forårskoncerter, appellerer Svend til alle kormedlemmer, at vi hver forsøger at sælge mindst 2 forsalgsbiletter, for at få flere til at komme koncerten.


Eva slår et slag for at vi reklamerer på facebook


Korrejse til Ely i England:


Det er besluttet, at vi skal på korrejse i kristihimmelfartsferien i 2020


Rejseudvalget består af: Eva, Martin, Lars, Nadia og Lotte


Lørdagsprøver:


Bestyrelsen vil ikke længere stå for at arrangere mad og drikke ved lørdagsprøverne. Det er tidskrævende, og det fratager nogle for at kunne deltage fuldt ud ved korprøven.


Kort og godt: Man sørger hver især for sig selv.


 


Referent: Marianne


Formandens beretning

Esbjerg d. 7.2. 2019


Formandens beretning Esbjerg Koncertkor februar 2018-februar 2019.


I forårssæsonen indstuderede koret Elverskud af Niels W. Gade, All ye that cried unto the Lord af Felix Mendelssohn  samt danske forårs og sommersange som Sænk kun dit hoved af Carl Nielsen og Kom maj, du søde milde melodi af Mozart.


 Værkerne blev fremført ved to vellykkede koncerter i Sct. Catharinæ kirke i Ribe torsdag d.3. maj og i Grundtvigskirken i Esbjerg fredag d. 4. maj begge gange            kl. 19.30.


De dygtige solister var Outi Karjalainen sopran, Diana Haugland alt og Boris Jensen tenor. Dirigent Lotte Bille Glæsel og pianist Malwina Gahrn.  


 


Aha siger den vakse korsanger, Mozart var da østriger, og netop derfor måtte Esbjerg Koncertkor med samme besætning på koncertrejse til Wien med ovennævnte program suppleret med flere danske sange (Danmark nu blunder den lyse nat, Midsommervise m.fl.).Også Mendelssohns Drei Geistliche Lieder kom på programmet.


Korrejsen foregik i dagene onsdag d. 9. maj til søndag d.13. maj og selvfølgelig       co2 venligt med nattog frem og tilbage.


Det blev en fin tur med to gode koncerter først i Yamaha Hall  fredag d. 11. maj sammen med Markuskirches kor og dernæst Esbjerg Koncertkor alene i Peterskirche lørdag d. 12. maj.


Turen bød på godt socialt sammenhold og mange spændende  oplevelser i Wien under kyndig guidning af formanden for dansk-østrigsk venskabsforening Franz Haberhauer.


I efterårssæsonen er koret gået i gang med indstudering af to værker, Kronings messe af G.F.Haendel og Gloria af A. Vivaldi til fremførelse i foråret 2019.              Men sædvanen tro fremførte koret uddrag af de to værker ved en novemberkoncert lørdag d. 10. kl. 16 i Grundtvigskirken. Koret var på sædvanlig fremragende vis dirigeret af Lotte Bille Glæsel og akkompagneret af Malwina Gahrn.


Både Lotte på orgel (Bjarne Sjøgedal, Koral med variationer) og Malwina på klaver (Grieg Morgenstemning og Debussy Clarie de Lune)  havde selvstændige afdelinger.


Forårssæsonen 2019 startede tidligt, da koret var blevet hyret til en koncert i Folding Kirke den 8.januar med først og fremmest Elverskud på programmet, men også uddrag af Vivaldis Gloria. Solister var Outi Karjalainen og Boris Jensen med Lotte Bille Glæsel som dirigent og Malwina Gahrn som akkompagnatør.


Det blev en fin koncert sluttende med ”Et hav der vugger sig til ro nu” som ekstranummer.


Til slut vil formanden takke korsangerne for en fin sæson og Lotte for en energisk og kompetent indsats med indstudering af korværkerne og ikke mindst takke Lotte for, at hun har valgt at fortsætte som dirigent for Esbjerg Koncertkor trods flytning og nyt embede i Horsens.


Hermed overgives formandens beretning til generalforsamlingen.


Svend Hadrup      


Generalforsamling 2019
Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 21. februar 2019 ca. kl. 20.30 i Grundtvigskirkens lokaler.
Generalforsamling 2018
Referat af generalforsamling d. 1.2.2018

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. De årlige valg 
5. Eventuelt 

Pkt. 1.
Ordstyrer: Kurt

Pkt 2. 
Kommentarer: Formanden nævnte, at der har været ønske fra kormedlemmer om at synge Vivaldis Gloria. Eva Bjørn gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der på Kor72-stævne i april synges netop Vivaldis gloria.
Formanden nævnte, at vi på tidspunkt evt. kan synge John Rutters Gloria med Malwina på klaver.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
    
Pkt. 3. 
Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 4.
Svend og Mette var på valg, begge genvalgtes.
Suppleanter: Eva blev genvalgt. Som ny suppleant blev Marianne Nielsen valgt.
Revisor: Kurt blev valgt.
Revisorsuppleant: Anders Hamming blev valgt.

Pkt.5.
Ikke noget.

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen.

Referent: Inger


Esbjerg d.1.2. 2018
 Formandens Beretning Esbjerg Koncertkor 2017- 2018.
Esbjerg Koncertkor havde et  arbejdsomt forår med instudering af to værker:
Te Deum for soli ,kor, orkester og orgel af M.A. Charpentier, og
Forklädd Gud for soli, recitator, kor og orkester af Lars-Erik Larsson.
Værkerne blev fremført i et samarbejde med Prinsens Musikkorps.
Værkerne blev fornemt dirigeret af Esbjerg Koncertkors faste dirigent Lotte Bille Glæsel.
De dygtige professionelle solister var Nickie Johansson, sopran og Michael Lindberg, bas.
Recitator på smukt og fejlfrit svensk var korets egen Carina Hansson
Prinsens Musikkorps havde en selvstændig afdeling, der  blev dirigeret af Søren Birch, der også til slut dirigerede sit eget arrangement af Carl Nielsens ” Min Jesus,lad mit hjerte få” for kor og orkester.
Det var en stor oplevelse og glæde for Esbjerg Koncertkor at synge sammen med et professionelt ensemble af den kvalitet som Prinsens Musikkorps stod for, og det gør vi gerne en anden gang.
De to vellykkede koncerter blev afholdt i Ribe Domkirke, torsdag d.27. april kl.19.30 og i Grundtvigskirken Esbjerg, søndag d. 30. april. Ved koncerten i Grundtvigskirken fik koret en stor oplevelse af samhørighed med orkesteret, hvilket havde været vanskeligt med et blæserensemble i Domkirkens akustik. 
I efteråret havde Esbjerg Koncertkor meldt sig som stamkor til et Kor 72 stævne i Kolding med John Rutters Gloria på programmet.
Vi øvede hele efteråret på John Rutters Gloria, men holdt også fast i traditionen med en times november koncert, hvor koret viste, hvad vi arbejdede med i Gloria. Vi sang yderligere to christmas carols. Koret sang også fem korsatser fra Haendels Messias og i tillæg en arie ”How beautiful are the gospel of peace” smukt sunget af korets egen Anne Sofie Hansson. Koret blev akkompagneret på fremragende vis af pianisten Malwina Gahrn.
 Grundtvigskirkens nyansatte organist Helene Hersbo spillede Kleine suite in 5 sätzen af Jan Janca. 
Ligeledes sang Anne Mette Møller Jørgensen på smukkeste vis ”Che faro senza” fra Orpheus og Euridice af Gluck. Dejligt med en ung sanger fra MGK i koret.

Formanden vil gerne takke korets dirigent Lotte Bille Glæsel for et engageret og tålmodigt arbejde med koret.
Da formanden desværre ikke kunne deltage i Kor 72 stævnet i Kolding har Eva Bjørn fra bestyrelsen skrevet følgende beretning om forløbet.  
 til Formandens beretning 2017
John Rutter Gloria 
Vi har sagt ja til at være stamkor for et Kor 72 arrangement i Kolding … 
Dvs. Koncertkoret har øvet på John Rutters Gloria i løbet af efteråret og skulle være det kor, der KUNNE Gloria hjemmefra.
I alt 95 sangere fra Kor 72 kor fra hele landet mødtes første gang i Kolding lørdag d. 18. november.  Søren Birch fik samlet flokken med sædvanlig ro, venlighed og stor kompetence. Der blev arbejdet meget koncentreret hele dagen, og det var rigtig rart for os fra Esbjerg at kende værket i forvejen og føle, at vi kunne give lidt støtte rundt omkring i grupperne. 
Næste weekend d. 24.-25.-26.11. gik det så for alvor løs med prøve fredag aften, hele lørdag og g.p. og koncert i Kristkirken søndag kl. 16:00. 
Samarbejdet med Kristkirkens organist, Michael Min Knudsen, sopransolisten, Marianne Heuer og Messingensemble fra Prinsens Musikkorps fungerede ganske professionelt. 
Programmet blev rigtig fint og afvekslende: 
Michael/organist spillede Carl Nielsen: Festpræludium udover at spille med i Gloria 
Marianne/sopransolist sang Fauré: Pie Jesu udover at være solist i Gloria 
Messingensemblet spillede et sjovt arrangement af P.A. Grainger: Shepherd`s Hey udover at være instrumentalgruppe til Gloria. 
Kor 72 Korets store udfordring var klart Rutters Gloria med de mange vekslende taktarter og uvante klange og harmonier. Det var sjovt.                                                                       Indimellem kunne vi slappe af med mere kendte toner i Skyerne gråne, Dybt hælder året, Ding dong! Merrily on high, Good King Wenceslas, Sørens Vinter-solhverv og Dejlig er jorden. Det var dejligt og nemt  
Det var rigtig sjovt at være stamkor. Det kunne vi måske godt sige ja til en anden gang …? 
Søren Birch stod ved udgangen og sagde personligt farvel til alle medvirkende med en særlig tak til Esbjerg Koncertkor for en god støtte …

 Eva 
Hermed overgives formandens beretning til Generalforsamlingen
Svend Hadrup


Generalforsamling 2017
Referat af generalforsamlingen den 9. marts 2017

Valg af ordstyrer 
Formandens beretning 
Kassererens beretning 
De årlige valg 
Eventuelt 


Pkt. 1:
Ordstyrer: Kurt


Pkt. 2:
Formandens beretning blev godkendt med applaus.


Pkt. 3:
Kassererens beretning blev godkendt med applaus.


Pkt. 4:
Bestyrelsen: Inger, Alice og Karen. Alle blev genvalgt. 
Marianne og Eva fortsætter som suppleanter.

Revisor: Kurt blev valgt.
Revisorsuppleant: Bjarne blev valgt


Pkt. 5:
Svend præsenterede programmet for efterårssæsonen.

Der blev nedsat et rejseudvalg med henblik på at arrangere en korrekse til Østrig. 
I udvalget: Margrethe, Lotte og Eva

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen.

Referent: Karen

Formandens beretning:

Esbjerg d.6.2. 2017

Formandens Beretning Esbjerg Koncertkor 2016-2017

Det har været en flot sæson for Esbjerg Koncertkor med to store koncertbegivenheder.

Den første var opførelsen af Messe i D-dur af Antonin Dvorak i et samarbejde med Kor 72 ved en koncert i Grundtvigskirken lørdag d.9.april kl.16 med fri entre´.

Koret var udvidet med ca.40 sangere fra Kor 72 , der faldt fint  ind i korklangen bl.a. takket være en fælles øvelørdag . Selve Kor 72 arrangementet forløb fra fredag aften d.8. april til lørdagens koncert d. 9.april. Der var et fint samarbejde omkring økonomien med Kor 72 , og det vil bestemt være en mulighed i fremtiden at være stamkor for et Kor 72 arrangement.

Koret blev på fineste vis dirigeret af Lotte Glæsel (Esbjerg Koncertkors faste dirigent) og akkompagneret fornemt af organist Inge Beck.

De velsyngende solister var sopran Lise Bech Bendix, alt Rikke Lender, tenor Boris Søborg Jensen og bas Thomas Krogh.

Esbjerg Koncertkor fremførte værket efter opfordring igen søndag d.10. april kl. 16 i Ribe Domkirke, denne gang med entre´ 50 kr. Det var ikke et Kor 72 arrangement, men med tilbud fra os  om at deltage, hvilket en del af sangerne tog imod  og var glade for.

 

Lørdag d. 10. december i Grundtvigskirken i Esbjerg og søndag d.11. december i Ribe Domkirke begge dage kl. 16 opførte Esbjerg Koncertkor i samarbejde med Ribe Kammerkor Haendels Messias.

Efter et intenst prøveforløb fra torsdag d. 8.december var der lagt op til en flot koncert med udvalgte satser fra 1 .del og 2.del sluttende med  ”Worthy is the lamb that was slain” (Amen koret) fra 3.del.

Solisterne og orkesteret var fremragende og alle engageret af Lotte Bille Glæsel, de to kors faste dirigent. Ligesom Lotte også er dirigent for Ribe Domkirkes Pigekor, der sang med på udvalgte satser.

Solisterne var sopran Anne Mette Balling, alt Helène´ McClellan, tenor Jakob Næslund Madsen og bas Jens Søndergaard. Kammerorkesteret med Hanne Askou som koncertmester var professionelle musikere mest fra nærområdet.

Begge koncerter var flot besøgt, og det var overvældende at Ribe Domkirke var fyldt også ud i sideskibene. Det var en stor oplevelse at synge for så mange tilhørere og alle havde fornemmelsen af at være med til en fornem musikalsk forløsning af Haendels Messias. Der skal i den forbindelse siges stor tak til Lotte for den kæmpe indsats med kor, orkester og solister og for den koncentrerede og musikalske styring af koncertforløbene.

Det flotte besøg kombineret med velvillige sponsorer betød at økonomien hang fint sammen omkring projektet.

Esbjerg Koncertkor har været meget glade for samarbejdet med Ribe Kammerkor og håber på i fremtiden at kunne lave et lignende samarbejde omkring opførelsen af større værker. Måske skal vi prøve med Messias igen i december 2018. 

Til slut vil formanden gerne udtrykke,, hvor glad han er for de almindelige korprøver, hvor Lotte entusiastisk, energisk og med tålmodighed tilsat en god portion humor  styrer os igennem arbejdet.

Til allersidst vil formanden også sige mange tak til bestyrelsen for det store arbejde de udfører omkring sådanne store arrangementer. For bare at nævne nogle eksempler: styring af forsalg, ansøgninger til fonde og udbetaling af honorarer. Måske ikke så synligt, som når formanden farer rundt som pedel ved koncerterne. Men ikke mindre vigtigt og krævende.

Hermed overgiver formanden beretningen til generalforsamlingen.

Svend Hadrup 

Generalforsamling 2016
Generalforsamling d. 11.2.2016
Referat

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. De årlige valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Pkt. 1:
Ordstyrer: Kurt

Pkt. 2:
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 3:
Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 4:
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 5:
Anne udtræder af bestyrelsen. I stedet blev Mette (alt) valgt.
Suppleanter: Marianne blev genvalgt og Eva (tenor) blev valgt.
Revisor: Kurt blev valgt.
Revisorsuppleant: Anne blev valgt.

Pkt. 6:
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver uændret kr. 1000,- pr. år og kr. 750,- pr. semester. Dette blev vedtaget.

Pkt. 7:
Anne blev hyldet for sit store og mangeårige arbejde som bestyrelsesmedlem, de sidste år som kasserer.

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen.

Referent: Inger 


Formandens beretning:

Esbjerg d.8.2. 2016

ESBJERG KONCERTKOR

Formandens beretning februar 2015-februar2016.

Formanden bliver varm om hjertet, når han ser tilbage på Esbjerg Koncertkors vellykkede opførelse i 2015 af Mozarts Requiem i Grundtvigskirken Esbjerg lørdag d.14. marts  kl.16 og i Ribe Domkirke søndag d.15.marts kl.16.

Det blev ikke kun musikalsk en succes med 25 musikere fra Archi ensemblet (det var sidste gang, da ensemblet desværre  har nedlagt sig selv) fire velsyngende solister og sangere fra tre kor, men også publikumsmæssigt. Antallet af tilhørere til de to koncerter oversteg alle forventninger og bevirkede at entreindtægterne blev meget større end budgeteret. Derfor blev økonomien så god, at det ikke var nødvendigt at gøre brug af Esbjerg Kommunes underskudsgaranti.

Et andet tilskud til økonomien  kom fra Archi Ensemblet, der i forbindelse med deres afvikling donerede deres kassebeholdning på 15.771,39kr  til Esbjerg Koncertkor. Det er vi meget taknemmelige for og hermed en stor tak for den fine gestus.

De fire solister var Anne Mette Balling sopran, Rikke Lender alt, Simon Mott tenor og Jens Søndergaard bas.

De tre kor var Løgumkloster Vokalensemble, Ribe Domkirkes Pigekor og Esbjerg Koncertkor. Pigekoret sang med på nogle af korsatserne, hvilket fungerede godt og er en model formanden mener, vil kunne bruges i fremtiden, for at inddrage knap så rutinerede unge sangere i opførelsen af store korværker.

Requiet blev på fornemste vis dirigeret af Esbjerg Koncertkors faste dirigent Lotte Bille Glæsel ( der for øvrigt også var dirigent for de to andre kor). Det er betryggende ikke kun at have en dirigent, der inspirerende og veloplagt og styrer korprøverne til daglig; men også en dirigent, der kan samle musikere og solister til en koncertopførelse og også bevarer det musikalske overskud og overblik , når korværket skal forløses ved koncerten. Så rigtig mange tak for at du Lotte vil dirigere Esbjerg Koncertkor, og vi ser frem til at lave Haendels Messias sammen med dig i december 2016.

Netop Haendels Messias var på programmet ved korets efterårskoncert lørdag d.7.november i Grundtvigskirken. Koret er startet på at indøve Messias  i efteråret 2015 og seks af satserne  blev opført med organist Pia Hansen ved  flygelet. Pia Hansen fremførte endvidere en pastorale af Cesar Frank på orgelet og koret sang  to af de tre satser fra Felix Mendelsohns Drei Geistliche Lieder”  med to dygtige solister fra korets egne rækker. Lotte dirigerede og koncerten var velbesøgt. Grundtvigskirken lagde lokaler til en lille efterårsafslutning efter koncerten og er på den måde altid velvillig og imødekommende, og koret er meget glad for at kunne øve og afholde koncerter i kirken.

Koret er for nuværende i gang med at indøve Anton Dvoraks Messe i D , der lørdag d. 9.april opføres i Grundtvigskirken i samarbejde med Kor 72. Esbjerg Koncertkor er vært ved et kor72 stævne der også omfatter en øvelørdag, og her igen kan vi trække på kirkens  velvilje.

I september d.3. og 5. medvirkede nogle af korets sangere i opførelsen af operaen Anti-Krist i Ribe Domkirke i forbindelse med Rued Langgaard festivalen. Det var en fantastisk opførelse og en god reklame for Esbjerg Koncertkor.

Til slut tak til korets sangere for indsatsen men især en stor tak til Anne Nielsen korets nuværende kasserer for et stort og omhyggeligt arbejde med ikke alene at styre korets økonomi ,det er et kæmpearbejde  omkring de store koncerter med musikere og solister, men også medlemslisterne og kontakten til MOF og Kor 72. Anne har valgt at udtræde af bestyrelsen i aften ved generalforsamlingen.

Hermed overgives formandens beretning til generalforsamlingen.

Svend Hadrup


Generalforsamling 2015Generalforsamling d. 31.1.2015


Referat

Dagsorden:

 

   1. Valg af ordstyrer

   2. Formandens beretning

   3. Kassererens beretning

   4. Behandling af indkomne forslag

   5. De årlige valg

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Eventuelt

 

Pkt. 1:

Til ordstyrer blev valgt: Kurt.

 

Pkt. 2:

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

 

Pkt. 3:

Regnskabet blev godkendt med applaus.

Der var applaus til Svend og Karen for arbejdet med at søge fonde.

 

Pkt. 4:

Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5:

På valg var Anne, Svend og Alice. Alle blev genvalgt.

Suppleanter Martin og Marianne blev genvalgt.

Revisor Ulla blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Gurli valgt.

 

Pkt. 6:

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver uændret kr. 1000,- pr. år, kr. 750,- for et semester. Dette blev vedtaget.

 

Pkt. 7:

Korprøvetiden blev drøftet. Der var forslag om at holde kortere pause og slutte kl. 21.30 af hensyn til dem, der skal op på arbejde dagen efter. Forslaget overgaves til bestyrelsen.

Eva (tenor) opfordrer til at deltage i Kor72 projekt/Beethovens 9. – der er ved at blive arrangeret fælles kørsel – henv. til Eva.

Lotte opfordrer til at melde sig til projektet/Rued Langgaard-opera. Prøven bliver i Ribe først i september og ikke i Sønderborg som tidligere meldt ud.

Lotte gav udtryk for, at hun synes, koret er velsyngende, og at samarbejdet med koret glæder hende. Generalforsamlingen gav med applaus udtryk for, at dette er gensidigt.

 

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 Formandens beretning

Formandens Beretning februar 2014-februar 2015

 

Det blev både stort og smukt da Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole og Esbjerg Ensemble sammen med Syngedrengene fra Assens og Esbjerg Koncertkor opførte Haydns mesterværk ”Skabelsen” i Vor Frue Kirke i Assens lørdag d. 12. April kl. 16 og i Ribe Domkirke søndag d.13. April kl. 16 under ledelse af Arne Balk Møller.

Vi var inviteret med til at deltage i Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskoles store forårsprojekt, hvor de stillede med over 50 studerende fordelt på orkester, kor og ikke mindst dygtige sangstuderende, der delte solistrollerne.

Et af målene ud over to fantastiske koncertoplevelser var at styrke netværket mellem vækstlag, uddannelsesmiljø og professionelle aktører, og vi i Esbjerg Koncertkor er glade og stolte over at være del i det samspil og er parate skulle der igen opstå en mulighed.

Jeg vil her rette en stor tak til vores dirigent Lotte Glæsel for uegennyttigt at have indstuderet værkets kordel med os.

Lotte har på vanlig inspirerede og energisk vis arbejdet med koret. Det er derfor også med glæde at vi i indeværende sæson har Mozarts Requiem på programmet, hvor Lotte får lejlighed til at dirigere både solister,kor og orkester ved de kommende to koncerter i Grundtvigskirken og Ribe Domkirke.

Allerede lørdag d. 15. November kl.16 præsenterede vi noget af requiet ved korets koncert i Grundtvigskirken. Vi fremføre 5 satser akkompagneret af Inge Beck på klaver og med en velsyngende dobbeltkvartet fra korets egne rækker som solister. Vi sang desuden korsatser af       H. Helveg, Egil Hovland og J.S. Bach. Inge Beck spillede et orgelstykke ”Allegro Maestosa” af                F. Capriccioso.

Vores Inge Beck havde 35 års jubilæum i september som organist ved Grundtvigskirken, og vi var glade for at kunne bidrage til jubilæet med en korsats ”Septembers himmel er så blå” som tak for det fortrinligt samarbejde, vi har med Inge og Grundtvigskirken.

Samarbejdet med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole var uden udgifter for Esbjerg Koncertkor, og vi har derfor valgt at satse korets midler på det store projekt Mozarts Requiem.

Vi har søgt fonde og har fået det beløb vi har budgetteret med, og vi har fået en underskudsgaranti fra Esbjerg Kommune på 28000 kr. Men alligevel er økonomien baseret på at 600 koncertgængere har lyst til at høre os ved de kommende to koncerter.

Formanden vil derfor opfordre korets medlemmer til at sælge forsalgsbilletter. Det er jo også dejligt at have et stort publikum at synge for.

Ved koncerten samarbejder vi med Løgumkloster Vokalensemble ligesom vi har inviteret unge korsangere til at synge med gratis, her repræsenteret ved Esbjerg Gymnasiums Musiklinie og Ribe Domkirkes Pigekor.

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen

Lørdag d. 31. Januar 2015                                                                       Svend Hadrup

Generalforsamling Esbjerg Koncertkor 27.2.2014

Følgende blev vedtaget:
Formandens beretning blev godkendt
Regnskabet blev godkendt
Kontingentet forbliver det samme
Karen og Inger blev genvalgt til bestyrelsen, som suppleanter blev Martin og Marianne genvalgt.

Formandens beretning:


Esbjerg Koncertkor

Formandens beretning februar 2013-februar 2014.

Lørdag d.13. april 2013 rundede Esbjerg Koncertkor sæsonens arbejde af med en korkoncert i Grundtvigskirken i Esbjerg.

På programmet var to Mozart messer ”Missa Brevis i B” og ”Missa Brevis i F”.

De velsyngende solister var Outi Karjalainen-sopran , Gabriella Glavind-alt , Boris Søborg Jensen-tenor og Henrik Gantzel-bas.

Et lille men fremragende orkester var Hanne Askou-violin, Søren Storm-violin, Anne Hall-cello og Inge Beck-orgel.
Det blev en fin musikalsk oplevelse for korsangerne og publikum under korets nye dirigent        Lotte Bille Glæsels inspirerende og kompetente ledelse.

Ved fremførelsen af Missa Brevis i F var koret suppleret af korsangere fra Ribe Kammerkor, idet Denne messe skulle indgå som en del af en musikgudstjeneste i Ribe Domkirke søndag d. 14. april . I Ribe Domkirke var solisterne fra korenes egne rækker ligesom orgelet blev spillet af domorganist Birgitte Ebert.

Ved koncerten i Grundtvigskirken var der et fint indslag med  Henrik Gantzel, der sang baspartiet, og Inge Beck på orgel af F. Mendelsohns  ”Gott, sei mir gnädig” fra Oratoriet Paulus og                   ”Es ist genug” fra oratoriet Elias.

Den 23. november 2013 afholdt Esbjerg Koncertkor kl.16 i Grundtvigskirken en novemberkoncert med gratis adgang, hvor der blev sunget fire satser fra det kommende forårs store koncertopførelse af J. Haydns ”Skabelsen”. Det var med  solister fra korets egne rækker og akkompagneret af Inge Beck på klaver. Der blev også sunget korsatser omhandlende advent alt sammen under ledelse af korets dirigent Lotte Bille Glæsel.

Grundtvigskirkens organist Inge Beck spillede William Faulkes Canzona på orgel

Esbjerg Koncertkor håber denne form for koncert kan blive en fast tradition i forbindelse med advent, så at vi på denne måde kan sige tak til Grundtvigskirken for deres gæstfrihed til koncerter og husly til korets øveaftener.

Koret har i denne sæson oplevet en tilgang af nye sangere, hvilket formanden er glad for ligesom han også glædes ved den stabile faste  garde.

Til slut skal der lyde en stor tak til korets dirigent Lotte Bille Glæsel der med godt humør og inspirerende engagement gør hver øveaften til en berigende oplevelse, der er værd at komme efter.

Hermed overgives formandens beretning til generalforsamlingens behandling.

Mandag d.17. februar Svend Hadrup

 

Referat, generalforsamling februar 2013

Generalforsamling Esbjerg Koncertkor  den. 21. februar 2013.

Som ordstyrer blev Bjarne Juulsen valgt.

1.       Formandens beretning blev delt ud og kommenteret. Dato i beretningen skal ændres til 9/2-29/4-2012. Formandens beretning blev godkendt.

2.       Kassererens beretning blev delt ud og kommenteret. Vi har en egenkapital på 23.538,87 og det er flot, takket være opbakning fra kormedlemmerne. Kassererens beretning blev godkendt.

3.       Der var ikke indkommet forslag.

4.       På valg til bestyrelsen var Anne, Alice og Svend.

Alle fortsætter .

Kirsten Klinge har valgt at stoppe som suppleant og i hendes sted træder Marianne Guldager.

Tak til Kirsten for hendes mangeårige bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen består af: Karen, Inger, Anne, Alice og Svend. Suppl. Martin og Marianne.

 

Elsebeth takkede for Lottes dygtige ledelse af koret og det kan vi alle sig god for.

Lotte kunne fortælle at hun og bestyrelsen arbejder på at opføre Skabelsen af Haydn.

Hun har kontakter til Esbjerg Ensemblet og konservatoriet, og så håber vi på det går op i en højere enhed til foråret 2014.

Esbjerg kommune har bevilliget underskudsgaranti på 12.800 og så håber vi på sponsorater.

Tidspunktet for kor prøven den 16/3-2013 er ændret til 10 – 14. (Inger, vil du rette hjemmesiden??)

Formandens beretning februar 2011-februar 2012


Esbjerg Koncertkor

Formandens beretning februar 2011- februar2012.

Forårets koncert var Antonin Dvoraks Messe i D-dur med fire solister og ledsaget af orgel.

Første koncert var i Grindsted Kirke torsdag d.31. marts kl.19.30. Koncerten fik et fint forløb efter nogle nervepirrende indledende øvelser med at få kor og orgel til at harmonere. Det blev løst ved at koret blev flyttet op til orgelet. Herefter blev det en fin musikalsk koncert ledsaget af Inge Becks sikre orgelspil både til kor og  de fire solister Henrik Gantzel, bas, Jakob Knudsen Pedersen , tenor , Marcela Lucatelli Miguel, alt og  Benedicte Aa, sopran.

Koncerten blev gentaget i Grundtvigskirken søndag d. 3. april kl.14.00 ligeledes med et fint resultat.

Efter sommerferien er koret gået i gang med en stor opgave nemlig at indstudere J.S. Bachs Johannes Passion. Værket er for kor, fem solister og symfoniorkester. Det er en både musikalsk og økonomisk stor opgave. Det musikalske er trygt i hænderne på korets fremragende dirigent Harry Lender, der er i sit es, når han får lejlighed til at arbejde med et stort korværk. Og arbejde er der, når musikere skal engageres (her skal nævnes at værket opføres i samarbejde med Esbjerg Ensemblet, der er koncertmestre i hver deres instrumentgruppe), solister bookes, og det hele føres sammen i en meget snæver prøveplan betinget af den begrænsede økonomi. Alt dette skylder vi Harry Lender en stor og dybtfølt tak for. Det er Harrys indsats der gør det muligt for koret at få de fantastiske musikalske oplevelser, der er forbundet med at synge disse store klassiske korværker.

En anden vigtig person i forbindelse med et sådant projekt er Ulla Egidiussen, korets kasserer. Ulla holder styr på økonomien og søger fonde og har gjort det ved hver eneste korprojekt. Ulla har fra denne sæson valgt at udtræde af bestyrelsen og herfra skal lyde en stor tak, for det kæmpe og omhyggelige arbejde Ulla har udført lige siden korets start. Ulla er en af korets stiftere og er sammen med Harry den mest betydningsfulde person for gennemførelsen af alle de store projekter, det er blevet til gennem korets 22årige levetid.

I år er vi gået sammen med Ribe Kammerkor og Løgumkloster Vokalensemble for at blive et tilstrækkeligt stort og kvalificeret kor til at løfte opgaven i Johannes Passionens kordel. Det er bestemt dejligt at kunne dele koroplevelsen med andre sangere; men realistisk set er det også nødvendigt, fordi Esbjerg Koncertkor er blevet for lille til selv at klare opgaven.

Det får formanden til at vende blikket mod korets formålsparagraf pkt.2, hvor der står ”Korets formål er at arbejde med og fremføre kormusik, der kræver et større kor bestående af øvede sangere.” Formanden mener at koret ikke længere er i stand til at leve op til formålsparagraffen trods en kerne af trofaste sangere, der har været med længe og også med tilgang af nye sangere. Tilgangen kan blot ikke opveje afgangen fra koret. Formanden føler at han ikke har flere strenge at spille på med hensyn til at inddrage nye sangere til koret. De tiltag der har været gjort med gratis medlemskab for studerende og korprojekter sammen med gymnasierne i området (Mozarts Requiem og senest Bachs Juleoratoriet) har desværre ikke skaffet den fornødne tilgang.

Formanden sætter derfor sit mandat til rådighed til valg af en ny bestyrelse, der vil arbejde videre med koret .                                                                                                                                                             Hvis det ikke er muligt at få valgt en ny bestyrelse vil formanden indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. korets vedtægter IV og V med Esbjerg Koncertkors fremtid på programmet og også med henblik på en evt. opløsning af koret jvf. vedtægterne pkt. V.

Til sidst tak til Harry og bestyrelsen og ikke mindst korsangerne for en sæson med meget godt korarbejde og fine musikalske oplevelser.

 

Esbjerg d. 7. februar 2012     Svend Hadrup  fmd. Esbjerg Koncertkor

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ektraordinær generalforsamling

Korets dirigent Harry Lender har efter mange års fremragende indsats besluttet at stoppe som dirigent efter koncerten d. 15.4.
Samtidig har kasserer Ulla ønsket at træde tilbage - ligeledes efter mange års fornem indsats.
På den ordinære generalforsamling d. 9.2.2012 blev det som følge heraf besluttet, at der skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling mhp. at afklare korets fremtid.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 29.4.2012 blev det besluttet at forsætte koret med ny dirigent men uden at formålet er at opføre større værker.

Der blev valgt bestyrelse (se under "Bestyrelse").

Efterfølgende var der et arrangement, hvor koret på bedste vis fik taget afsked med Harry.

Der blev desuden på forskellig måde samlet penge ind mhp. at dække underskuddet fra koncerten d. 15.4., og Ulla har efterflg. gjort op, at økonomien nu balancerer. Dette har kun kunnet lade sig gøre ved stor opbakning fra kormedlemmerne - en stor tak for det!